Ostatnio dodane darmowe ogłoszenia

Cena

199 PL

Kontakt

Łukasz
600666913
email
Stalowa wola

Informacje

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

Nasz system do masowej i automatycznej weryfikacji statusu PEP – Lista
PEP oferowane jako usługa i nie wymaga instalacji ani zakupu
dodatkowego sprzętu.

Moduł Listy PEP po